Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
Státem ovládaná společnost ČEZ a.s. za poslední dva roky rozdala více než 300 mil. Kč na neprůhledný přímý sponzoring, nejvíce dostávají regiony a amatérský sport. Dceřiné firmy zahrnuté do celé Skupiny ČEZ rozdávají také.
Po skandálu s utajováním zakázek, o kterém před několika dny informovaly Hospodářské noviny, Skupina ČEZ a.s. odmítla poskytnout protikorupční organizaci Růžový panter přehled všech subjektů, kterým v roce 2010 a 2011 věnovala sponzorský dar mimo Nadaci ČEZ, a to včetně poskytnutých částek. ČEZ tak porušil zákon o svobodném přístupu k informacím. Víme pouze to, že v roce 2010 státem ovládaná společnost ČEZ a.s. poskytla sponzorské dary ve výši 165.939.000 Kč mimo Nadaci ČEZ, tedy přímo, aniž by konkrétně uvedla, komu. V roce 2011 to pak bylo 145.293.000 Kč. Sumy darované přímo jsou o mnoho vyšší než ty, které ČEZ a.s. poskytuje Nadaci ČEZ. Dary poskytnuté prostřednictvím Nadace ČEZ jsou transparentní, protože nadace je uvádí ve své výroční zprávě. Výroční zpráva ČEZ a.s. však informace o konkrétních přímých darech neobsahuje. Právě proto je podezřelé, z jakého důvodu ČEZ a.s., rozdává v tak vysoké míře sponzorské dary mimo svou nadaci a k tomu brání zveřejňování příjemců těchto darů včetně konkrétních poskytnutých částek. Organizace Růžový panter je přesvědčena, že na základě závazné judikatury, má na podrobné informace, komu ČEZ a.s. poskytuje finanční dary, ze zákona právo a bude je proto vymáhat. Opakovaně vyzýváme vládu České republiky, aby využila své pozice majoritního vlastníka, situaci neodkladně řešila a zamezila dalšímu svévolnému porušování zákona touto firmou.