Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
02.04.2009   Tisková zpráva nevládní protikorupční organizace Růžový panter k práci komisí a podvýborů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (Zde v odkazu.)
Tisková zpráva
nevládní protikorupční organizace Růžový panter

Dne 2. dubna 2009

Desítky poslanců pobírají vysoké odměny za práci v komisích a podvýborech, práci v orgánech ovšem pravidelně nevykonávají.

Nevládní protikorupční organizace Růžový panter zjistila, že většina stálých komisí a podvýborů poslanecké sněmovny jednala v roce 2008 maximálně 2x, letos zatím ani jednou, případně informace o své činnosti na webu poslanecké sněmovny vůbec nezveřejňuje. Dost častý je také případ, kdy poslední zveřejněné aktivity podvýborů a komisí jsou z roku 2007, za rok 2008 a 2009 informace zcela chybí.

Přitom základní plat poslance činí 61.400 Kč a podle zákona náleží každému poslanci, který vykonává funkci předsedy či místopředsedy podvýboru nebo předsedy komise, zvláštní odměna. Pro předsedu komise je to 27.016 Kč, předsedu podvýboru 13.508 Kč a pro místopředsedu podvýboru 6.754 Kč každý měsíc.

Ověřili jsme, že v častých případech komise či podvýbory od roku 2008 skutečně téměř žádnou činnost nevykonávaly. Podvýbory a komise, které v roce 2008 zasedaly maximálně 2x a letos nejvýše 1x, či informace o své činnosti vůbec nezveřejňují, stojí daňové poplatníky kvůli odměnám pro předsedající poslance ročně více než 10 miliónů Kč.

Např. podvýbor pro ochranu spotřebitele, kterému předsedá poslankyně Věra Jakubková (nezařazení), zasedal podle údajů na webu PSP ČR v roce 2008 pouze 1x, v roce 2009 ani jednou. Stejně na tom jsou i podvýbory pro strategie a koncepce (předseda Cyril Zapletal, ČSSD), pro kontrolní systémy (předseda Václav Šlajs, ČSSD), pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (předseda Robert Dušek, ČSSD), pro legislativu (předseda Petr Svoboda, ODS), pro lidská práva (předsedkyně Hana Orgoníková, ČSSD), pro bytovou politiku (předseda Jan Babor, ČSSD), pro regionální rozvoj a využívání fondů EU (předseda Jiří Petrů ČSSD), pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí (předsedkyně Jiřina Fialová, KSČM), pro financování péče o životní prostředí (předseda Ladislav Libý, ODS).

Např. podvýbor pro krajany (předsedkyně Helena Mallotová, ODS), uvádí poslední aktivity podvýboru v roce 2007. Stejně tak podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, kterému předsedá Kateřina Konečná z KSČM nebo podvýbor pro kontrolu programového financování Armády České republiky, kterému předsedá Milan Bičík rovněž z KSČM. Ten má další funkci předsedy v podvýboru pro školství, který zasedal v roce 2008 2x a letos 1x.

Z webu PSP ČR, ani ze získaných výročních zpráv není zřejmé, kolikrát se v roce 2008 sešla k práci komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (předseda Pavel Severa, KDU-ČSL) a komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR (předseda Václav Klučka, ČSSD).

Komise pro kontrolu činnosti BIS (předseda Jeroným Tejc, ČSSD) na webu sněmovny údaje o svých jednáních bohužel rovněž nezveřejňuje, ale podle zjištěných informací tato komise patří mezi nejaktivnější v poslanecké sněmovně.

Jan Klas (ODS) vykonává funkci předsedy komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu, která zasedala v roce 2008 pouze jednou, a to aniž by za celý rok projednala zprávu o činnosti NBÚ, kterou má tento úřad komisi podle zákona předkládat. Letos se komise zatím nesešla vůbec. Jan Klas předsedá i podvýboru pro zpravodajské služby, který počet svých jednání vůbec nezveřejňuje. Poslanec Jan Klas na odměnách za výkon těchto funkcí pobírá od státu ročně 486.288,-Kč.

Obzvlášť v době ekonomické krize, kdy mnozí podnikatelé krachují a tisíce občanů přichází o zaměstnání, pokládáme takové chování poslanců za nemravné.
Za přidělené odměny by poslanci měli buď adekvátně pracovat nebo zákon upravit takovým způsobem, aby každý měsíc nepobírali vysoké částky za nicnedělání.

Vyzýváme poslaneckou sněmovnu k racionálnímu veřejnému posouzení efektivity všech zřízených komisí a podvýborů a pokud to zákon umožňuje, k případnému zrušení těch sněmovních orgánů, které nevykazují adekvátní státu prospěšnou činnost.


Nevládní protikorupční organizace Růžový panter
Dne 2. 4. 2009

Zpráva ČTK k tématu zde v odkazu