Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
12.10.2008   Nevládní protikorupční organizace Růžový panter zveřejňuje stanovisko k výzvě ministerstva vnitra podílet se připomínkami na aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci. (Stanovisko je ze 14. 8. 2008, Aktualizace Strategie vlády se připravuje.)
Výzva ministerstva vnitra ze 14. 8. 2008:

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás upozornit, že z jednání meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, které se uskutečnilo 23. května 2008, vyplynul pro ústřední orgány státní správy úkol předložit do 31. srpna 2008 návrhy na aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci.
Jako odborníky z neziskového sektoru, kteří se dlouhodobě zabývají bojem proti korupci, bych Vás ráda touto cestou požádala, abyste se i Vy v tomto termínu vyjádřili k dané problematice. Velmi uvítám veškeré Vaše připomínky ke Strategii a návrhy na její aktualizaci.
Aktualizace Strategie bude hlavním tématem jednání meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, které se uskuteční 19. září 2008.


S pozdravem

Mgr. Marta Léblová
odbor územní veřejné správy
koordinace protikorupčních aktivit vlády
Ministerstvo vnitra ČR
Stanovisko protikorupční organizace Růžový panter ze 14. 8. 2008:


Vážená paní Léblová,

Děkuji Vám za zaslání Vaší informace. Dovolte mi několik upřímných slov.

Naše sdružení by rádo spolupracovalo s institucemi veřejné správy, ovšem za předpokladu, že tato spolupráce bude mít smysl. Pro organizaci Růžový panter pracuji od roku 2002 a určitá neochota podílet se na takových aktivitách jako je např. jednání meziresortní skupiny pro boj proti korupci či účast v nejrůznějších protikorupčních komisích, vyplývá pouze a jenom z nedobré zkušenosti, a to bez ohledu na složení vládní koalice, která předurčuje deklarované cíle tohoto „boje“ a především pak jejich plnění.

Nevládní organizace zabývající se korupcí nemají příliš možností se nezávisle rozvíjet a plnit své poslání (vyhlašované vládní granty zpravidla neodpovídají vizi o aktivitách nevládních protikorupčních organizací a ostatní zdroje nestačí na profesionální zajištění potřebné činnosti, tedy alespoň podle mých představ), proto naše sdružení zvolilo cestu dobrovolného fungování. Připravili jsme projekt, který by mohl umožnit naše samofinancování, je však otázka, zda-li pro něj nalezneme vhodného investora. V této chvíli se chceme věnovat smysluplným aktivitám ve Sdružení místních samospráv, dokončit rozpracované projekty a rozvíjet zmíněný projekt nový. Máme svá občanská povolání a věřte mi prosím, že zabývat se korupcí v naší zemi ve volném čase není zrovna jednoduché. Tuto skutečnost odráží už prostá bilance, kolik takových sdružení v České republice funguje a s jakými výsledky.

Domnívám se, že nyní je míček na Vaší straně. Nechť zmíněné ústřední orgány státní správy ukáží nevládnímu sektoru, že to s bojem proti korupci myslí vážně, nechť se vládní koalice snaží prosadit důležitá opatření, nechť se vládní koalice zaváže k plnění obsahu zásadních mezinárodních dokumentů týkající se boje proti korupci, nechť vládní koalice rozvíří důstojnou veřejnou diskuzi na toto téma (má k tomu vynikající možnosti) a potom můžete počítat i s naší účastí a vůlí pomoci jak jen bude v našich silách. V opačném případě je pro mne a mé kolegy účast na jednáních, která přináší zpravidla minimální výsledky či výsledky žádné, kontraproduktivní.

Není mým zájmem se vůči veřejné správě vymezovat. Naopak. Podáme pomocnou ruku, ovšem za předpokladu, že tento akt nebude vnímán pouze jako alibismus pro vyplnění příslušných tabulek pro orgány Evropské unie, které členské země nutí spolupracovat s nevládním sektorem. Platí to i naopak. Růžový panter nemá zapotřebí předstírat boj proti korupci.


Věřím, že tato má slova povedou spíše k zamyšlení než jakési nevraživosti, snažím se jen popsat to, co vnímám jako vážný problém.


Děkuji za pochopení,
Přeji hodně zdaru,

Se srdečným pozdravem,

Iveta Jordanová
předsedkyně správní rady
nevládní protikorupční organizace Růžový panter