Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
16.02.2008   MF Dnes: Způsob, jakým jsou rozdělovány státní dotace, přímo nahrává korupci. Tvrdí to zástupci jednoho tisíce malých měst a obcí, které vstoupily do nově založeného Sdružení místních samospráv. Více zde v odkazu.
16.02.2008 - ZDENĚK MATYÁŠ - Východní Morava - str. 01

Kde jsou dotace, tam je korupce


Tvrdí starostové ze Sdružení místních samospráv

Zlín - Způsob, jakým jsou rozdělovány státní dotace, přímo nahrává korupci. Tvrdí to zástupci jednoho tisíce malých měst a obcí, které vstoupily do nově založeného Sdružení místních samospráv. Tato iniciativa uspěla loni na podzim například v boji za spravedlivější přerozdělování daní a ostře se staví proti pořádání olympiády v Praze.
Starosta Vlčnova a předseda Sdružení místních samospráv Jan Pijáček označil korupci v českém dotačním systému za „krajně znepokojivé téma“. „Chceme, aby většina nenárokových dotací rozdělovaných vládou, ministerstvy, kraji či parlamentem byla nasměrována mezi všechna města a obce podle rovných zásad,“ tvrdí Pijáček s tím, že by se jednalo až o sedmdesát procent peněz z celkového objemu dotací. Zbytek by zůstal v kompetenci ministerstev a krajů.

Starostové: zrušte „porcování medvěda“ Podle člena předsednictva konkurenčního Svazu měst a obcí a starosty Uherského Brodu Ladislava Kryštofa je tažení proti dotační korupci přehnané. „Představa o všudypřítomné korupci je zveličená. Na ministerstvech rozhodují o dotacích komise, nikoliv jeden zkorumpovaný úředník,“ oponuje Kryštof.
Největším trnem v oku nespokojeným starostům však zůstává „porcování medvěda“, kdy zákonodárci rozdělují miliardy ze státního rozpočtu na investice do svých volebních obvodů. „Chceme tuto praxi nemající v Evropě obdobu zrušit. Většinou se jedná o mrhání peněz na podivné akce a malé domů,“ míní Pijáček. „Známe případy, kdy poslanci podporují fotbalové kluby svých dětí nebo neziskové organizace řízené svými blízkými.
„Díky neprůhlednému systému udělování dotací drží Česko v Evropě čelní místo s nejvyšší mírou korupce,“ tvrdí ředitelka Růžového pantera Iveta Jordanová.
(Viz Pijáček... na straně B2)

Regionální mutace Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava