Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
06.11.2007   Organizace Růžový panter se dne 7. 11. zúčastní jednání v senátním výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Senátorům bude představena studie, zpracovaná organizací za podpory poslanecké kanceláře Jany Hybáškové, a to k problematice zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Organizace seznámí senátory také s interní zprávou o aktuální situaci týkající se bezpečnostních prověrek, která rozšiřuje zmíněnou studii. Upřesní také některé informace vztahující se k NBÚ, které byly nedávno zveřejněny v Mladé frontě dnes v článku Jaroslava Kmenty "Mafián Mrázek ovlivňoval politiku, ukázalo vyšetřování". Ohledně manipulací s bezpečnostními prověrkami organizace Růžový panter podávala několik trestních oznámení. Jak bylo ve věci postupováno dokládají dokumenty zde v odkazu. O jednání v senátním výboru organizace připraví zprávu.
Zamítnutí žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu v šetření kauzy NBÚ, adresované dozorující státní zástupkyni

Informace policie o odložení kauzy NBÚ

Informace policie o odložení šetření závěru kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu v NBÚ

Studie k problematice zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Dokument NBÚ - Protokol o kontrole bezpečnostních prověrek NBÚ

Přehled hlavních událostí souvisejících s NBÚ

Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrole v NBÚ