Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
12.06.2003    Dne 12. června 2003 proběhlo soudní jednání, ve kterém jsme byli vyslechnuti jako svědci, ve věci žaloba JUDr. Ladislava Kratochvíla na Českou televizi z důvodu uveřejnění informací o jeho osobě v pořadu Klekánice-kauza kostela sv. Michaela.
České televizi jsme předávali k této kauze informace (viz odkaz kauzy – kostel sv. Michaela v Praze – vyhodnocující zpráva).
Městský soud v Praze žalobu zamítl v plném rozsahu.

Rozsudek

Odvolání