Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
06.03.2004    V červnu 2004 zahájí Nejvyšší kontrolní úřad kontrolní akci 04/16 v Národním bezpečnostním úřadu s cílem prověřit hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu. Kontrola potrvá do ledna 2005.