Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
03.11.2003    Tisková zpráva k případu poslance PSP ČR Jana Klase (ODS), který byl šetřen policií za výkonu dohledu Městského státního zastupitelství v Praze ve věci vyzrazení utajované skutečnosti. Případ byl odložen na základě § 159, odst. 1 TŘ, poslanec Jan Klas je stále držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň utajení přísně tajné a osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi a vykonává funkci předsedy stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti BIS.
Tisková zpráva:
Poslanec PSP ČR Jan Klas (ODS) byl v době 17. 7. 2001 až 29. 2. 2002 šetřen Policií ČR za dozorování Městského státního zastupitelství v Praze kvůli vyzrazení utajované skutečnosti. Případ byl dle § 159, odst. 1 TŘ odložen, poslanec Jan Klas je stále držitelem platné bezpečnostní prověrky na stupeň utajení přísně tajné a osvědčeni pro styk s utajovanými skutečnostmi a je předsedou stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti BIS.

Dnes jsme zaslali Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze podnět k přezkumu výkonu dohledu v trestním řízení.

Poslanec PSP ČR Jan Klas sdělil telefonicky obsah jednání stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti BIS, které probíhalo v režimu utajení, bývalému řediteli Národního bezpečnostního úřadu Tomáši Kadlecovi. Poté, co tato skutečnost vyšla najevo během dalšího jednání komise, kdy bývalý ředitel BIS přehrál obsah tohoto telefonátu přítomným poslancům, neboť tehdejší ředitel NBÚ Tomáš Kadlec byl odposloucháván z důvodu podezření, že v NBÚ dochází k manipulaci s bezpečnostními prověrkami, bylo na poslance Klase podáno trestní oznámení. Vyšetřování prováděla Policie ČR za dozoru Městského státního zastupitelství v Praze a dospěla k závěru, že nebyl spáchán žádný trestný čin. Na základě tohoto rozhodnutí případ neřešil Mandátový a imunitní výbor PSP ČR, případem se nezabýval Národní bezpečnostní úřad, poslanci Klasovi nebyla odejmuta bezpečnostní prověrka na stupeň utajení přísně tajné a osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi a poslanec Klas nadále vykonává funkci předsedy stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti BIS.
Samotný vyšetřovací spis, který byl veden na poslance Klase v této věci se nachází v režimu utajení.

Zároveň jsme vyzvali Vrchní státní zastupitelství v Praze, aby posoudilo, zda-li konáním policejních vyšetřovatelů a státního zástupce, který případ dozoroval, nebyla naplněna skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, neboť průběh a závěr vyšetřování tomu nasvědčují.
Důkazy:
1) jednání komise probíhalo v režimu utajení
2) poslanec Klas obsah jednání sdělil telefonicky Tomáši Kadlecovi, čímž jednoznačně porušil
zákon
3) nebyli vyslechnuti svědci, kteří se obou jednání účastnili

Upozorňujeme, že rozhodně není naším úmyslem vyzvídat obsah utajované skutečnosti. Zajímáme se čistě o procedurální aspekt případu, který sám o sobě utajovanou skutečností být nemůže.Dotaz zaslaný MV ČR:
Náš dotaz se týká případu, kdy poslanec Jan Klas v roce 2001 vyzradil telefonicky bývalému řediteli NBÚ T. Kadlecovi utajovanou skutečnost a bývalý ředitel BIS J. Růžek tento hovor přehrál poslancům PSP ČR na jednání stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti BIS. Rádi bychom se dozvěděli, v jakém stadiu se nachází vyšetřování případu vyzrazení utajované skutečnosti.


Odpověď MV ČR:
V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji, že předmětnou věc prověřoval od 17.7.2001 do 29.2.2002 policejní orgán, který byl v té době věcně a místně příslušný. Po prověření byla věc ukončena podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu a po celou dobu ji dozorovalo věcně a místně příslušné státní zastupitelství.
npor.Mgr.Blanka Kosinová v.r.
vedoucí
Preventivně informační skupiny PP ČR


Žádost o sdělení přesnější odpovědi:
Které státní zastupitelství záležitost dozorovalo a s jakým výsledkem byla věc ukončena.


Odpověď MV ČR:
Tuto záležitost dozorovalo Městské státní zastupitelství. Po prověření byla věc ukončena podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu.
nstržm. Gabriela Škoulová
Preventivně informační skupina
Policejní prezidium ČR