Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
12.11.2014   Protikorupční organizace Růžový panter vyhrála soud s Ministerstvem financí ve věci zpřístupnění protokolů Auditního orgánu. Ministerstvo již sporné dokumenty poskytlo dle příkazu soudu. Organizace Růžový panter se v roce 2010 zajímala o dotační agendu státu v rámci projektu, který podpořilo Velvyslanectví USA svým grantem. Organizace zpracovala studii o čerpání dotací z fondů EU a zohlednila také vnitrostátní dotační politiku státu, kterou podrobila ostré kritice. Projekt vyústil v dopis tehdejšímu premiéru Fischerovi s výzvou o nápravu některých jevů a postupů. Vzhledem k tomu, že projekt musel být uzavřen v předem stanovené lhůtě, nebylo možné do projektu zahrnou informace, které se v té době usilovně snažilo nezákonně tajit ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem. Organizace se v rámci projektu totiž zajímala také o výstupy auditního orgánu ministerstva financí z let 2008 a 2009, neboť ve složité, nepřehledné a byrokraticky přebujelé agendě tento orgán sehrával významnou, leč z hlediska mediálního zájmu opomíjenou roli. V srpnu 2010 Miroslav Kalousek jako ministr financí podepsal rozklad, ve kterém potvrdil, že ministerstvo požadované informace nevydá, a to i přesto, že organizace ministerstvo důrazně upozorňovala na nezákonnost takového závěru. Po vyčerpání všech opravných prostředků v rámci státní správy proto organizace zažalovala ministerstvo financí u Městského soudu v Praze. Soud dal o čtyři roky později organizaci plně za pravdu a ministerstvu přikázal požadované dokumenty auditního orgánu vydat. MF tak učinilo. Z vydaných dokumentů vyplývá, že auditní orgán MF zpracoval v rámci své kontrolní činnosti Fondu soudržnosti za rok 2008 a 2009 pouze pět protokolů. Všech pět protokolů je z roku 2008, z roku 2009 není ani jediný. Zajímavé je, že Auditní orgán MF ve vlastní zprávě z 15. 11. 2012 tvrdí, že ročně prověřuje 650 projektů. Organizaci však předložil pouze pět protokolů z kontrol s ujištěním, že jde o veškeré kontrolní protokoly, které má za období let 2008 a 2009 k dispozici. Ministerstvo financí dodnes informace nedoplnilo. Organizace proto zvažuje další právní kroky. Organizace vydává zprávu k této události zejména proto, že byť se spravedlnosti domohla až se zpožděním čtyř let, pokládá za důležité připomenout veřejnosti, že v roce 2012, tedy v době, kdy spor o informace čekal na projednání u soudu, Evropský účetní dvůr v Lucemburku ostře napadl Českou republiku ve smyslu podezření ze zkreslování výsledků auditů Auditního orgánu ministerstva financí. V roce 2012 EU zmrazila proudění dotací do České republiky, a to kvůli obrovskému množství chyb a nezákonností v jednotlivých regionálních institucích zodpovědných za správu dotační agendy. Auditní orgán ministerstva financí měl nad systémem dohlížet, leč činil tak nedostatečně. Evropský účetní dvůr jej mimo jiné nařkl z toho, že si ke kontrolám vybíral méně důležité projekty a výstupy auditů navíc nemají patřičnou vypovídací hodnotu. Česká republika tehdy byla kvůli svým pochybením stižena ze strany EU sankcemi řádově v miliardách korun. Ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska zřejmě tušilo, jaký výbušný materiál se v kontrolních protokolech Auditního orgánu ukrývá a proto je v roce 2010, tedy dva roky před zmíněným skandálem, odmítl vydat naší organizaci se zcela neopodstatněnou a nezákonnou argumentací. Ministerstvo financí muselo v důsledku soudního sporu vyvolaného z důvodu pochybení ministra Kalouska a úředníků MF zaplatit ze státního rozpočtu soudní náklady ve výši Kč 10.200 Kč. Ministerstvo financí by mělo tuto škodu po vinících vymáhat, aby nepodporovalo nezákonnost a svévolné rozhodování.Rozsudek Městského soudu v Praze a protokoly Auditního orgánu MF zde v odkazu.
Rozsudek Městského soudu v Praze
Zveřejněné protokoly Auditního orgánu ministerstva financí