Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
20.08.2011   Nevládní protikorupční organizace Růžový panter vydala tiskovou zprávu na téma udělování sankcí finančními úřady za pochybení v dotační agendě, resp. porušení rozpočtové kázně a jejich promíjení ministerstvem financí. Podle organizace jsou sankce ze zákona nepřiměřené a neúměrné k pochybením, ministerstvo financí může sankce prominout, ale nemusí měřit všem stejným metrem a především odmítá zveřejnit pravidla, podle kterých postupuje. Mezi subjekty, kterým byla prominuta sankce, se schovají i ty, které porušily rozpočtovou kázeň závažným způsobem. Ministerstvo důvody nesděluje. Takový styl udělování a odpouštění sankcí je nezdravý, neprůhledný a může umožňovat korupci či likvidaci konkurence. Organizace Růžový panter proto navrhuje upravit legislativu tak, aby poskytovatelé dotace měly povinnost definovat méně závažná pochybení v rozhodnutí o poskytnutí dotace; sjednotit výklad účetní terminologie, která se v průběhu kontrol ukázala jako sporná; zveřejnit interní předpis ministerstva financí, který definuje pravidla pro promíjení sankcí a penále a upravit tento předpis tak, aby byl v souladu se zákonem. Mezi subjekty, kterým byly ve 2. čtvrtletí 2009 ministerstvem financí prominuty sankce za porušení rozpočtové kázně v řádech miliónů korun jsou např. TOS Varnsdorf a.s., Aero Vodochody a.s., Město Unhošť, Obec Rudoltice, Nemocnice Znojmo, Fotbalové sdružení Junior Teplice, Charita Česká republika, Město Sušice, Baník Most-národní házená, OK STS Toužim a.s., Fotbalový klub Mutěnice, Dobrovolný svazek obcí mikroregionu "Brodec" a mnoho dalších. Celá zpráva včetně seznamu subjektů, kterým byly prominuty sankce, je k dispozici v odkazu Projekty, ve složce Hospodaření státu.
replica watches
rolex replica
replica watches uk
fake watches