Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
22.06.2011   Ministerstvo financí dnes prodloužilo lhůtu na zpracování doplňujících informací k deblokaci ruského dluhu (viz odkaz). Avizované tiskové prohlášení bude možné připravit až po zaslání těchto informací.
Ministerstvo financí obdrželo dne 7. června 2011 Vaši žádost o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (č.j.: 10/55696/2011/1477 IK), týkající se dluhu Ruské federace vůči České republice.

Vzhledem k tomu, že příprava odpovědi si vyžádá náročnější zpracování,
prodlužujeme v souladu s ust. § 14 odst. 7, písm. c)
výše uvedeného zákona lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti o 10 dnů.

Ministerstvo financí
odd. Komunikace
Letenská 15
118 10 Praha 1