Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
13.06.2011   Organizace Růžový panter dnes odeslala své zamítavé stanovisko k návrhu ministerstva průmyslu a obchodu ke zpětvzetí žaloby kvůli nezveřejňování informací o prováděných kontrolách České obchodní inspekce. Stanovisko organizace naleznete zde v odkazu, všechny ostatní dokumenty jsou uloženy v odkazu "Projekty" - Veřejně přístupné informace - ČOI.
Organizace Růžový panter nemůže vyhovět ministerstvu průmyslu a obchodu v žádosti o mimosoudní řešení sporu, neboť ministerstvo nepředložilo žádné záruky řešení situace. Zákon o pohonných hmotách absolutně nesouvisí s naším podáním u soudu, zmiňování připravované novely tohoto zákona není možné chápat jako řešení situace.
Naše organizace podala žalobu na MPO proto, že ČOI - instituce podřízená MPO, dlouhodobě porušuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a odmítá zveřejňovat informace o prováděných kontrolách, s odvoláním na jiné, dle našeho názoru, irelevantní zákony.
Z tohoto důvodu naše organizace žaluje MPO u soudu. Záměrem naší organizace je docílit závazné judikatury, která určí, jak se musí MPO, resp. ČOI, chovat vůči veřejnosti. Nejde tedy pouze o tento jeden případ, který je žalován u soudu, jde o všechny další obdobné případy, u kterých ČOI, podle našeho názoru, nezákonně tají informace, na které má veřejnost právo. MPO ve svém návrhu tento problém neřeší.

Naše organizace může provést zpětvzetí žaloby pouze tehdy, pokud MPO zaváže ČOI k respektování práva na informace, a to takovým způsobem, že veřejně uzná dosavadní porušování zákona a zveřejní zcela konkrétní postupy, jak bude ČOI zveřejňovat informace o všech prováděných kontrolách, a to i zpětně (tedy o subjektech, které kontrole vyhověly a o subjektech, které kontrole nevyhověly). Pokud MPO, resp. ČOI, budou zcela respektovat právo na informace (zejména zveřejněním nezpochybnitelného konkrétního právního názoru na zveřejňování informací o prováděných kontrolách na webu ČOI a MPO, či automatickým zveřejňováním informací o všech kontrolách na webu s možností vyhledávání), pak nebude nutné žalobu projednávat u soudu.

Děkujeme za pochopení,

S pozdravem,

Iveta Jordanová
předsedkyně správní rady
Růžový panter, o.s.