Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
22.02.2011   Tisková zpráva nevládní protikorupční organizace Růžový panter: Společnost KPMG Česká republika, v nedávné době zmiňována v souvislosti s kauzou SFŽP a podezřelým výběrovým řízením na provoz prádelny v Kolíně, by dnes měla pořádat, podle pozvánek rozeslaných vybraným novinářům, "Japonský večer" v restauraci Samurai, s japonskými specialitami a vystoupením gejši (celá zpráva a pozvánka v odkazu).
Pozvánka zde

Podle pořádající agentury Native PR se jedná o tradiční neformální setkání zástupců vedení KPMG Česká republika s novináři, které je vnímáno jako poděkování za spolupráci. Protikorupční organizace Růžový panter, ačkoli si je vědoma, že podobné jevy nejsou výjimkou, upozorňuje na korupční potenciál, který se při pořádání podobných akcí nutně vyskytuje. Novináři, kteří by měli dbát na svojí nestrannost a objektivitu, by neměli být vystavováni situacím, které navozují dojem jakéhokoli závazku. Taková akce se svým pojetím zcela vymyká běžné tiskové konferenci, která je přístupná všem novinářům a během které je zajištěno střídmé občerstvení, nevzbuzující okázalost a pocit závazku ve vztazích privátní i veřejné sféry a novinářů.
Rovněž upozorňujeme na nevhodnost oslovení pouze vybraných novinářů. Společenské akce, na které jsou novináři vybíráni selektivně, nevzbuzují důvěru už z principu, obzvlášť, pokud jsou pořádány přímo pro ně a firma či úřad dluží veřejnosti řadu vysvětlení ohledně svého jednání. Dotázali jsme se několika respektovaných novinářů, zda-li pozvánku od KPMG obdrželi, ale nikdo z nich pozván nebyl. Pokud firma Native PR hovoří o "poděkování novinářům a budování a posilování vztahů s novináři", pak není zřejmé, za jaké služby je vlastně takto selektivně vybraným novinářům děkováno a o jaké vztahy se má jednat. Česko by se v podobných případech mohlo inspirovat např. v Holandsku, které má, podle našich zjištění, rizika spojená se vznikem pocitu závazku veřejně činné osoby vůči "hostiteli", vyřešeno tak, že pro veřejné činitele je stanovem limit cca 17 euro pro možné přijetí drobného dárku nebo pohoštění, přičemž novináři tento limit dodržují rovněž. Částky nad tento limit musí být uhrazeny pořadateli, aby pocit závazku nevznikl a byla dodržena neutralita. Novináři zcela zásadním způsobem ovlivňují veřejné mínění a je jejich povinností nepřipustit takové chování, které by mohlo narušit jejich objektivitu. Firmy a instituce, které toto nechápou, či nechtějí chápat, nevytváří dojem snahy o korektní vztahy. Etické kodexy novinářů sice vesměs pamatují na nevhodnost přijímat požitky a dary, které by mohly svojí podstatou ovlivnit chování novináře, ale většinou jsou formulace v kodexu nekonkrétní. Domníváme se, že dodržování určitých limitů by novinářům i veřejným činitelům v České republice prospělo. V budoucnu bychom se tak mohli vyvarovat řadě situací, které seriózní novináři i veřejní činitelé považují spíše za trapné. Společnost Native PR popřela, že by tato akce byla pořádána z důvodu navázat bližší vztahy s vybranými novináři a pokusu ovlivnit mediální obraz KPMG v médiích po zveřejněných skandálech. Z pohledu pořádající Native PR se jedná o běžnou tradiční akci. Na námitku organizace Růžový panter, proč KPMG Česká republika doposud nezveřejnila požadované informace k podezřelému tendru na provoz prádelny v Kolíně, aby vyvrátila pochybnosti o manipulaci se zakázkou a odvrátila podezření o pokus ovlivňovat vybrané novináře, bylo sděleno, že KPMG hodlá dokumentaci ke zpochybněnému tendru zveřejnit až po případném rozhodnutí soudu, neboť údajně nechce tento problém řešit přes média. Takový postup považujeme za krajně nevhodný a potvrzující nevůli chovat se transparentně v oblasti veřejných zakázek. Na tento jev opět upozorňujeme Americkou obchodní komoru, neboť společnost KPMG Česká republika se připojila k Platformě pro transparentní veřejné zakázky. Podle aktuálních tvrzení Markéty Kydličkové z kanceláře ředitele Zařízení služeb ministerstva vnitra (ZSMV) již byla společnost KPMG Česká republika vyzvána k uvolnění veškeré dokumentace k tomuto podezřelému výběrovému řízení. Naše organizace vymáhá tuto dokumentaci standardní zákonnou cestou od ZSMV. (Poznámka: Marek Vomočil, uvedený na pozvánce jako produkční "Japonského večera s KPMG Česká republika" dnes odmítl organizaci Růžový panter sdělit, kolik novinářů se na dnešní večerní akci přihlásilo.)