Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
06.10.2010   Aktualizováno: Organizace Růžový panter vymohla od KÚ Středočeského kraje informace ke kontroverzní inzerci v týdeníku Týden. Podle dřívějších zjištění týdeník Týden uveřejnil bez jakéhokoli upozornění, že jde o reklamní text, negativní článek o provozu nemocnice v Brandýse nad Labem. Posléze vyšlo najevo, že Středočeský kraj nechal článek otisknout za peníze daňových poplatníků jako inzerci. KÚ Středočeského kraje po původních obstrukcích nakonec informace uvolnil. Za dva placené inzeráty zaplatil z peněz daňových poplatníků 376 tisíc Kč. V jednom případě šlo o kritiku nemocnice v Brandýse nad Labem, ve druhém případě o negativní hodnocení vedení domova seniorů ve Smečně v období, kdy ředitele dosadila ODS a kladné hodnocení současného stavu, kdy změnu vedení prosadil David Rath. Organizace Růžový panter nehodnotí úroveň služeb nemocnice či domova seniorů, ale považuje za nepřípustné vytvářet za veřejné prostředky o jakémkoli politickém subjektu umělý pozitivní obraz, který je maskován jako regulérní práce novináře. Podrobnosti v odkazu.
Organizace telefonicky požádala o informace, kdy v posledních měsících Středočeský kraj v týdeníku Týden inzeroval, obsah inzerátu, jakou částku za inzerci uhradil a kdo byl za inzerci odpovědný.Krajský úřad Středočeského kraje původně žádal 70,- Kč jako úhradu za poskytnutí této informace elektronickou cestou. Veřejnost má tedy platit práci úředníků 2x. Jednou ze svých daní jako mzdu pracovníkům úřadu a poté zvlášť za vyhledání jednoduché informace. Takové chování úřadu bylo v rozporu se zákonem. Zákon totiž uvádí, že úhradu úřad může vyžadovat pouze za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a za materiál spojený s odesláním informace. V tomto případě se jedná o jednoduchou informaci a výhradně elektronickou komunikaci, proto tyto podmínky nebyly naplněny.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
§ 17
Hrazení nákladů
(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací
oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním
informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikace s KÚ Středočeského kraje:

Telefonický dotaz organizace Růžový panter Středočeskému kraji:
Specifikujte prosím inzerci/reklamu v týdeníku Týden v roce 2010 - kdy Středočeský kraj v týdeníku inzeroval, obsah inzerátu, jakou částku za inzerci uhradil a kdo byl za inzerci odpovědný.

Odpověď ze 17.9.2010
V týdeníku Týden Středočeský kraj inzeroval za rok 2010 celkem dvakrát: 25.6.2010 a 7.7.2010
Mgr. Markéta Vítková
tiskový referent
Odbor styku s médii a veřejností


Poté organizace 2x telefonicky urgovala úřad ohledně neúplné odpovědi. Organizace obdržela informaci, že dotaz řeší právní oddělení.


Zpráva úřadu ze dne 20.9.2010
Chci Vás tímto požádat o zaslání nového podnětu z Vaší strany písemnou formou. Podle zákona č. 106/1999 Sb. telefonicky podaný podnět KÚ akceptovat může, ale zároveň také nemusí a má právo si jej vyžádat v písemné formě. Tímto tedy činím.
Děkuji a přeji hezký den
Mgr. Markéta Vítková
tiskový referent
Odbor styku s médii a veřejností


Organizace Růžový panter dne 21.9.2010:

§ 13 zákona č. 106/1999 Sb. uvádí:

Žádost o poskytnutí informace

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo
nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za
dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Fakt, že požadovanou jednoduchou informaci nejste schopni poskytnout ani přes četné urgence a nyní žádáte písemné podání, považujeme za úmyslné obstrukční chování. Veškerou komunikaci proto pokládejte za veřejnou.

Dotaz zaslaný skrze elektronickou podatelnu podle zákona:
žádáme Vás o poskytnutí všech následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

1) Jaké inzeráty konkrétně (jejich znění) nechal Středočeský kraj a krajský úřad otisknout v měsíci červnu a červenci 2010 v týdeníku Týden
2) jaká částka byla za inzerci zaplacena
3) který pracovník je za tuto inzerci odpovědný (přesné pracovní zařazení, případně jméno)


Reakce KÚ ze dne 22.9.2010
Musím Vás, dle předpisů KÚ, požádat o úhradu 70.- Kč před tím než-li Vám poskytnu informace, které jste naposledy požadovala ohledně týdeníku Týden.

Podle našeho sazebníku (210Kč / 1 osoba/ 1hodina) vyhledání Vámi požadovaných informací vyžadovalo 20minut čistého času jedné úřední osoby. Jakmile bude částka uhrazena (prosím o zaslání dokladu), budou Vám požadované informace poskytnuty.
Děkuji.
Přeji hezký den
Mgr. Markéta Vítková
tiskový referent
Odbor styku s médii a veřejností


Organizace Růžový panter dne 22.9.2010:
Paní Vítková,
podle zákona byste takovou informaci měli poskytnout bez otálení a bez nároku na úhradu, neboť neznamená žádnou výraznou zátěž. Zvážíme podání trestního oznámení kvůli podezření, že odpovědné osoby úřadu zneužívají svých pravomocí ve svůj prospěch.
Pokud chcete cokoli uhradit v souvislosti s tímto novým dotazem, pošlete elektronicky odpovídající zprávu se všemi náležitostmi. Poté se rozhodneme, co podnikneme dále.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po další korespondenci úřad dne 27.9.2010 informace uvolnil bez poplatku.
...
zasílám Vám požadované informace i bez uhrazení dříve avizovaného poplatku. Dle znění článku 3, odstavce 3, směrnice č. 66 Krajského úřadu Středočeského kraje, totiž poplatek nebude vyžadován pokud je částka nižší než 200 Kč. Znění této směrnice na základě Vaší prosby rovněž zasílám v příloze tohoto mailu.

1) Jaké inzeráty konkrétně (jejich znění) nechal Středočeský kraj a krajský úřad otisknout v měsíci červnu a červenci 2010 v týdeníku Týden

V týdeníku Týden inzeroval Středočeský kraj v dotazovaném období dvakrát, konkrétně v číslech 28/2010 z 12. července 2010 a 29/2010 z 19. července 2010. Vždy se jednalo o barevnou celostránkovou inzerci.

Jednotlivé inzertní články jsou nascanované zde:
Inzerce 1
Inzerce 2

2) jaká částka byla za inzerci zaplacena

Středočeský kraj zaplatil za každý z celostránkových inzerátů 188 400, 00 Kč. Celkem tedy 376 800 Kč.


3) který pracovník je za tuto inzerci odpovědný (přesné pracovní zařazení, případně jméno)

Za tento typ prezentace Středočeského kraje je zodpovědná vedoucí Odboru styku s médií a veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje, slečna Berill Mascheková.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Článek iHNED k tématu zde