Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Úterý 26. března 2019   LinkedIn facebook
 
Aktuální sdělení:
• Kam zmizely stovky milionů Kč od loterijních společností, které měly v roce 2010 sloužit veřejně prospěšným účelům? Více se dočtete v naší zprávě ve složce Podezřelé finanční dary loterijních společností. Loterijní zákon byl k 1. 1. 2012 změněn, tyto peníze budou nyní firmy odvádět přímo obcím a do státního rozpočtu. Informace o rozdělení darů z roku 2011 očekáváme v průběhu měsíce září 2012, kdy by je mělo zpřístupnit ministerstvo financí.
• Státem ovládaná společnost ČEZ a.s. za poslední dva roky rozdala více než 300 mil. Kč na neprůhledný přímý sponzoring, nejvíce dostávají regiony a amatérský sport. Dceřiné firmy zahrnuté do celé Skupiny ČEZ rozdávají také. ... více
Infobanka
 Infobanka - průběžně aktualizujeme 
 Informace ke kauzám do roku 2011 
 Čepro 
 Deblokace zahraničních dluhů 
 Deblokace kazašského dluhu 
 Deblokace peruánského dluhu 
 Monitoring 
 Deblokace ruského dluhu 
 Zelinka Ladislav 
 Kostel sv. Michaela na Starém Městě v Praze 
 Krejčíř Radovan 
 Kubiceho zpráva z roku 2006 
 M 5 s.r.o. 
 Monitoring 
 Magistrát Hlavního města Prahy 
 Monitoring 
 Personální situace 
 Monitoring 
 Ústřední čistírna odpadních vod 
 Monitoring 
 Magistrát Města Karlovy Vary 
 Divadlo Vítězslava Nezvala 
 Ruskojazyčné struktury 
 MČ Praha 1 
 Byty, půdy 
 Monitoring 
 Nadace Pražské děti 
 Monitoring 
 Národní bezpečnostní úřad 
 Soudní spor s podnikatelem Tomášem Paclíkem 
 Ukončené kauzy 
 Agent STB Jaroslav Kubišta ve vrcholném managementu firmy EuroTel Praha s.r.o. 
 Klas Jan, poslanec PSP ČR 
 Lehké topné oleje 
 Kutal, Šišma, Straka, Jašek, Večeř 
 Monitoring 
 PSP ČR, problematika LTO 
 Monitoring 
 Trestní oznámení, JUDr. J. Maternová 
 Monitoring 
 Prominutí trestu prezidentem republiky Václavem Klausem Z. Přikrylovi a V. Konečnému 
 Vánoční trhy v Praze, kauza Milana Šmerdy 
 Monitoring 


Zabalit vše