Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Úterý 26. března 2019   LinkedIn facebook
 
  

Aktuality
16.05.2011
Ministerstvo průmyslu a obchodu žádá naší organizaci o mimosoudní řešení sporu ohledně České obchodní inspekce.
20.04.2011
PRAHA - Než odstupující ministr dopravy Vít Bárta (VV) očistí své jméno, zastoupí ho jeho náměstek Radek Šmerda. Ten je (i nechvalně) známý díky svému dlouholetému působení v resortu obrany. Více lidovky.cz.
15.04.2011
K politickým událostem posledních dní doporučujeme článek serveru Česká pozice. (Zde v odkazu.)
05.04.2011
Armádní letadla CASA za 3,5 miliardy korun neprošla zkouškami a nesmějí do války. Selhal jim například systém výstrahy před raketami odpálenými ze země nebo protisrážkový systém. Dodavatel Omnipol má na opravu čas jen do konce dubna. Pokud to nestihne, armáda mu zřejmě stroje vrátí. Více článek na zpravodajském serveru iDNES.cz. Smlouvy ministerstva obrany s firmou Omnipol najdete v odkazu "Projekty" - "Veřejně přístupné informace".
01.04.2011
Obsah webu nevládní protikorupční organizace Růžový panter je od 1. 4. 2011 zpřístupněn všem občanům, kteří ji podporují. Jako občanské sdružení chceme více motivovat českou veřejnost, aby se přímo zapojila do boje proti korupci. Více informací zde v odkazu.
31.03.2011
Ředitelka protikorupční organizace Růžový panter Iveta Jordanová hovořila o veřejných zakázkách na ministerstvu obrany v Ozvěnách dne Českého rozhlasu - Radiožurnál. Audio zde v odkazu.
20.03.2011
Doporučujeme výjimečný dokument České televize o upevňování pozic ruskojazyčného organizovaného zločinu v České republice. Video zde v odkazu.
28.02.2011
Press Release of non governmental anti-corruption organisation the Pink Panther dated 22nd February 2011: KPMG Czech Republic company, recently mentioned in connection with the case of SFŽP (The State Environmental Fund of the Czech Republic) and a suspicious tender for the running of the laundry in Kolín organised, according to the invitations sent to selected journalists, a „Japanese evening“ with Japanese specialities and geisha performance in the Samurai restaurant.
22.02.2011
Tisková zpráva nevládní protikorupční organizace Růžový panter: Společnost KPMG Česká republika, v nedávné době zmiňována v souvislosti s kauzou SFŽP a podezřelým výběrovým řízením na provoz prádelny v Kolíně, by dnes měla pořádat, podle pozvánek rozeslaných vybraným novinářům, "Japonský večer" v restauraci Samurai, s japonskými specialitami a vystoupením gejši (celá zpráva a pozvánka v odkazu).
14.02.2011
Tisková zpráva: Nevládní protikorupční organizace Růžový panter dnes zaslala ministru školství Josefu Dobešovi výzvu k okamžitému odvolání tajemnice ředitele CERMAT (příspěvkové organizace MŠMT) PhDr. Jarmily Nedvědové, a to na základě alarmující zkušenosti s neprofesionálním chováním, které je doloženo zvukovým záznamem (v odkazu). Po rozporuplných stanoviscích CERMAT k zajištění agendy státních maturit, jsme se pokusili zjistit veřejně přístupnou informaci, jaká je organizační struktura této instituce. Na webu CERMAT ( www.cermat.cz ) však není uvedeno ani to, kdo organizaci řídí. Tajemnice ředitele PhDr. Nedvědová naší organizaci telefonicky sdělila, že je tomu tak z důvodu "bezpečnostního režimu". Dále uvedla, že "ten občan, který to chce vědět, tak si to zjistí". Vedoucí pracovník veřejné správy, který se takto chová k veřejnosti a postrádá elementární znalosti, není způsobilý zastávat takovou pozici. Zároveň zdůrazňujeme, že tato praktická zkušenost je v příkrém rozporu jak se zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 5 zákona č. 106/1999 Sb. přímo ukládá povinnost zveřejnit na webu instituce organizační strukturu), tak s deklarovanou snahou vlády o transparentnost veřejných institucí. Požadujeme vyrozumění, jak MŠMT hodlá tuto záležitost vyřešit.
01.02.2011
Doporučujeme článek serveru iHNED.cz "Soutěž na prodej prádelen vnitra? Odhalené dokumenty ukazují, že žádná nebyla". Více zde v odkazu.
01.02.2011
Nevládní organizace Růžový panter zveřejňuje dokument Zařízení služeb ministerstva vnitra, který dokládá, že společnost KPMG v roce 2008 vybrala pro provoz prádelny v Kolíně jednu firmu z jedné (více firem se tendru nezúčastnilo), a to firmu Dočista, která navíc při vyhlášení soutěže neměla živnostenské oprávnění k praní prádla. To si zajistila až těsně před uzavřením smlouvy. Ve firmě Dočista figuruje Tomáš Paclík, známý tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera, který Paclíkovi pronajímá část svého domu v Olomouci k podnikání. Firma KPMG i ministerstvo vnitra zatím blokují předání veškeré dokumentace k tendru s odvoláním na smlouvu, která zahrnuje povinnost mlčenlivosti obou subjektů. Takové ustanovení ve smlouvě pokládáme za nezákonné. Oceňujeme však snahu ministerstva dopracovat se ke zveřejnění kompletní dokumentace. Organizace Růžový panter zvažuje podání trestního oznámení na osobu odpovědnou za podpis smlouvy se společností KPMG, tehdejšího ředitele ZSMV, Oldřicha Vytisku. Organizace Růžový panter dnes doporučila Americké obchodní komoře, aby zvážila vhodnost spoluúčasti společnosti KPMG v rámci Platformy pro transparentní veřejné zakázky.
11.01.2011
Česká obchodní inspekce začala po výměně svého ředitele zveřejňovat prodejce vadných pohonných hmot. Tento krok vítáme a pokračujeme v soudním sporu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které stále zastává právní názor, že ČOI nemůže zveřejňovat výsledky všech svých kontrol. Po zveřejnění prodejců vadných pohonných hmot se jeden subjekt ohradil vůči postupům ČOI a uvedl, že některé kontroly ČOI neodpovídají procedurálním standardům. Připomínáme argumenty bývalé ředitelky Jany Příhodové (ODS) v jejím rozhodnutí z roku 2008, ve kterém uvádí, proč nelze prodejce vadných pohonných hmot zveřejnit (v odkazu).
11.01.2011
Podnikatel Tomáš Paclík, se kterým organizace Růžový panter vedla před několika lety složitý soudní spor (stížnost na Českou republiku stále čeká na projednání u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, Paclík se u soudu dožadoval absolutní ochrany své osoby, u soudu popřel, že býval veřejný činitel, ačkoli dříve vykonával funkci zastupitele v obci Zábřeh za ODS), získal podle serveru iHNED.cz od ministerstva vnitra veřejnou zakázku na praní uniforem za 54 miliónů Kč, a to bez regulérní soutěže, v době, kdy ministerstvo řídil Ivan Langer. Poukázal na to audit, který nedávno nechalo vypracovat ministerstvo vnitra. Paclíkova společnost Dočista si k tomu od ministerstva za pět tisíc korun měsíčně pronajala areál kolínské prádelny. Znalci později určili minimální výši měsíčního nájemného na 210 tisíc korun. Článek doporučujeme (zde v odkazu). Pozn. organizace: Ivan Langer pronajímá Tomáši Paclíkovi část svého domu v Olomouci k podnikání. Paclík je daňový poradce a získává mj. veřejné zakázky v Olomouckém kraji. Nyní nově ovládá např. plzeňský fotbalový klub Viktoria. V minulosti byl jmenován někdejším (později odsouzeným) obchodníkem s lehkými topnými oleji Vratislavem Kutalem do statutárního orgánu papírenské firmy Morpa, kterou Kutal ovládal (nyní je firma v likvidaci a v konkursu). Kutal ovládal po nabytí značného majetku nejasného původu celou řadu firem, kterým Tomáš Paclík poskytoval daňové poradenství. Tomáš Paclík je rovněž obchodním ředitelem společnosti Veolia Voda, se kterou Magistrát HMP uzavřel některé kontroverzní smlouvy.
07.01.2011
V den, kdy byly široké veřejnosti zpřístupněny na webu ministerstva spravedlnosti po 20-ti letech pádu komunismu jména soudců a státních zástupců, kteří působili před rokem 1989 v KSČ, připomínáme zprávu Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu z roku 2004 "Československá justice v letech 1948 - 1953 v dokumentech". Materiál obsahuje mimo jiné vyjádření prokurátora J. Urválka z 5. 7. 1968, ve kterém obhajuje své chování během politických procesů v 50.letech. Většina soudců a státních zástupců, jejichž jména se objevují na seznamu zveřejněném ministerstvem spravedlnosti, působila v KSČ po roce 1968, tedy v období, kdy byla ve společnosti uplatňována tuhá cenzura a byla potlačována základní lidská práva a svobody. Nikdo ze soudců a státních zástupců, kteří dobrovolně vstoupili do totalitní KSČ a dodnes působí ve svých funkcích, veřejně neprojevil lítost, ani se neomluvil.
20.12.2010
Ministr financí Miroslav Kalousek zrušil rozhodnutí ministerstva zaslané organizaci Růžový panter o neposkytnutí smlouvy státu s firmou Falkon Capital ohledně deblokace ruského dluhu. Ministerstvo musí ve věci znovu rozhodnout a požadované informace buď vydat nebo řádně odůvodnit jejich neposkytnutí.
20.12.2010
Nevládní protikorupční organizace Růžový panter přeje všem svým příznivcům radostné pokojné vánoce a do nového roku hodně zdraví, síly, štěstí, radosti a lásky. České republice pak dost odvahy ke zdolávání nástrah černých koní, když už těm bílým bylo, zdá se, odzvoněno. PF 2011 (v odkazu).
10.12.2010
Doporučujeme článek Hospodářských novin: "Galileo, projekt, do něhož tečou evropské peníze proudem".
10.12.2010
Erik Best: Insouciance about space secrets (The Fleet sheet´s Final word)
22.10.2010
Vyzýváme veřejnost, aby nám pomohla financovat právní spory, abychom nebyli nuceni zpoplatnit přístup na náš web. Děkujeme všem, kteří nás podporují.
06.10.2010
Aktualizováno: Organizace Růžový panter vymohla od KÚ Středočeského kraje informace ke kontroverzní inzerci v týdeníku Týden. Podle dřívějších zjištění týdeník Týden uveřejnil bez jakéhokoli upozornění, že jde o reklamní text, negativní článek o provozu nemocnice v Brandýse nad Labem. Posléze vyšlo najevo, že Středočeský kraj nechal článek otisknout za peníze daňových poplatníků jako inzerci. KÚ Středočeského kraje po původních obstrukcích nakonec informace uvolnil. Za dva placené inzeráty zaplatil z peněz daňových poplatníků 376 tisíc Kč. V jednom případě šlo o kritiku nemocnice v Brandýse nad Labem, ve druhém případě o negativní hodnocení vedení domova seniorů ve Smečně v období, kdy ředitele dosadila ODS a kladné hodnocení současného stavu, kdy změnu vedení prosadil David Rath. Organizace Růžový panter nehodnotí úroveň služeb nemocnice či domova seniorů, ale považuje za nepřípustné vytvářet za veřejné prostředky o jakémkoli politickém subjektu umělý pozitivní obraz, který je maskován jako regulérní práce novináře. Podrobnosti v odkazu.
06.10.2010
Organizace Růžový panter se v Českém rozhlase vyjadřovala k navrhovaným protikorupčním opatřením Národní ekonomické rady vlády (NERV). Audio zde v odkazu.
05.10.2010
Úřad vlády a ministerstvo financí poskytly organizaci Růžový panter některé smlouvy týkající se deblokace ruského dluhu, avšak stále tají významný dodatek č. 2 k těmto smlouvám. Organizace Růžový panter nyní zvažuje další postupy, protože vláda a ministerstvo financí užily rozdílnou argumentaci pro neuvolnění této informace a není zřejmé, zda-li se v tomto případě nejedná o nepřípustnou manipulaci s fakty. Podrobnosti připravujeme.
«  1234567891011121314151617181920, ... 52  »