Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Neděle 24. února 2019   LinkedIn facebook
 
  

Aktuality
24.05.2012
Dnes je to přesně deset let, kdy byla založena nevládní protikorupční organizace Růžový panter. Děkujeme všem, kteří s námi po tento dlouhý čas smysluplně spolupracovali, kteří nás morálně i finančně podporovali, povzbuzovali, s dobrým úmyslem s námi rozmlouvali, předávali cenné informace i zkušenosti a dodávali nám sílu. Děkujeme i sobě navzájem, že vytrvale držíme při sobě bez ohledu na čas a vzdálenosti. Bylo to krásných, dobrodružných a velmi zvláštních deset let. Let´s continue...
23.05.2012
23. května jednala ředitelka protikorupční organizace Růžový panter Iveta Jordanová s ředitelkou odboru pro koordinaci boje s korupcí při Úřadu vlády ČR Evou Kyzourovou. V rámci diskuze o řadě témat týkajících se legislativních a systémových protikorupčních opatření, byl podpořen záměr prosadit závazné pravidlo zpětné vazby, zahrnující argumentaci a konkrétní informace o postupech v projednávaných záležitostech v oblasti boje proti korupci na úrovni exekutivy, a to v další Protikorupční strategii vlády pro období 2013-2014. Pravidlo zpětné vazby je podmínkou pro spolupráci organizace Růžový panter s veřejnou správou, organizace proto tento vstřícný krok velmi vítá a považuje ho za průlomový.
16.04.2012
Lidové noviny oslovily čtyři desítky expertů - soudce, státní zástupce, policisty, politology, vysoce postavené státní úředníky a odborníky v oblasti bezpečnostní politiky státu - s dotazem: Proč se nedaří stíhat a trestat podezřelé aktivity "kmotrů" napojených na politické elity? Vybrané odpovědi, včetně stanoviska ředitelky organizace Růžový panter, zde v odkazu. Kompletní odpovědi všech oslovených osobností najdete zítra na serveru lidovky.cz.
03.04.2012
Ředitelka nevládní protikorupční organizace Růžový panter Iveta Jordanová se ve dnech 21. 1. – 11. 2. 2012 zúčastnila odborné stáže v USA zaměřené na problematiku korupce a transparentnosti veřejné správy. Stáž byla organizována v rámci vládního programu USA - International Visitor Leadership Program. Zpráva z pobytu a fotodokumentace je umístěna ve složce "Podpůrné projekty" v odkazu Projekty.
08.12.2011
Bývalý ministr obrany Martin Barták ve vysílání Radiožurnálu odmítl obvinění z korupce. K případu hovořila také Iveta Jordanová, ředitelka protikorupční organizace Růžový panter. Článek a audio zde v odkazu.
01.12.2011
Ředitelka organizace Růžový panter Iveta Jordanová hovořila v pořadu Stalo se dnes - ČRo1 Radiožurnál k tématu trestního stíhání dvou osob v kauze armádní zakázky na dodávku terénních vozidel Tatra pro ministerstvo obrany. Audio zde v odkazu.
08.11.2011
K tématu odškodňování také odkazujeme na web Veřejného ochránce práv.
05.11.2011
Protikorupční organizace Růžový panter zahájila projekt zaměřený na problematiku odškodňování občanů a firem, pokud je stát poškodil v oblasti správního práva. Zabýváme se mechanismy, které mohou prakticky ovlivnit míru korupce. Jedním z dlouhodobě neřešených problémů je vymáhání osobní odpovědnosti konkrétních úředníků za uplatnění nezákonných postupů vůči občanovi. Tyto nezákonné postupy úřadů mohou mít podstatu v neprofesionalitě, ale také v korupci a následném zvýhodnění jiného subjektu. Pokud občan nezákonný postup úřadu prokáže, má právo na odškodnění. Tímto projektem sledujeme dva hlavní cíle. Chceme podpořit veřejnost bezplatným poradenstvím při uplatnění jejích práv a zároveň chceme vytvářet tlak na stát, aby se vzhledem ke každoročně propláceným vysokým částkám za odškodnění choval zodpovědněji a profesionálněji. Rovněž se prostřednictvím lobbingu u legislativních orgánů snažíme podpořit záměr zavést povinnost státu vymáhat škodu po úředních osobách, které ji způsobily. Jsme přesvědčeni, že regresním vymáháním škody dojde ke zkvalitnění veřejné správy. Naše organizace poskytuje bezplatnou právní pomoc všem občanům, kterým mohl vzniknout nárok na odškodnění za nezákonné rozhodnutí, které již bylo, jakožto pravomocné, pro nezákonnost soudem zrušeno. Pokud se domníváte, že vám vznikl nárok na odškodnění a máte zájem o odborné posouzení vašeho případu, věnujte prosím pozornost odkazu "Odškodňování". Děkujeme všem, kteří se rozhodnou projekt finančně podpořit. Zde v odkazu připomínáme reportáž České televize, která byla natočena k tomuto tématu mj. na semináři pořádaném naší organizací dne 27. 6. 2011 v poslanecké sněmovně.
26.10.2011
Nově na webu: Složka "Spolupráce" v odkazu "Projekty" obsahuje dokumenty vypovídající o spolupráci organizace Růžový panter s dalšími subjekty, včetně institucí veřejné správy. Dne 14. 7. 2011 se v Praze konala pracovní schůzka zástupců ministerstva vnitra a nevládních organizací o další možné spolupráci. Iveta Jordanová z organizace Růžový panter zdůraznila, že "nevládní sektor může být frustrován absencí zpětné vazby při spolupráci se státem. Za organizaci Růžový panter je konkrétní zpětná vazba podmínkou pro jakoukoli spolupráci se státní správou. Organizace žádá zavedení konkrétního mechanismu, který bude průběžnou zpětnou vazbu garantovat. V opačném případě organizace pokládá spolupráci za kontraproduktivní. Stát žádá od nevládního sektoru informace a spolupráci, ale neuvolňuje pro tento servis žádné finanční prostředky, ačkoli je protikorupční agenda vládní prioritou. Organizace Růžový panter považuje garanci zpětné vazby za zásadní podmínku spolupráce, má-li k ní bezplatně uvolnit své kapacity." Touto zpětnou vazbou organizace rozumí zejména závazek vlády věcně a úplně argumentovat v rámci řešení protikorupční agendy a přijímání opatření v rámci boje proti korupci. Návrhy a připomínky nevládních organizací by měly být veřejně argumentovány v takové míře, aby žádná ze stran nemohla pokládat argumentaci za nedostatečnou, případně kontroverzní.
08.10.2011
Při příležitosti pořádání konference Forum 2000, která letos zaměřuje pozornost na problematiku korupce a organizovaného zločinu, přičemž hostí také prezidentku Kosova, připomínáme relevantní dokumenty EU ke kosovské situaci, které doporučujeme ke studiu. (Zde v odkazu.) Další související texty z médií můžete sledovat v rámci sítě Facebook.
06.10.2011
Doporučujeme článek magazínu Deníku Sport k osobě podnikatele Tomáše Paclíka - "Malý tajemný muž" (zde v odkazu).
26.09.2011
Protikorupční organizace Růžový panter zaslala k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku své vyjádření ke stanovisku vlády ke sporu z roku 2007, který vedla s podnikatelem Tomášem Paclíkem (více k osobě Tomáše Paclíka - viz kauza firmy Dočista a podezřelé zakázky ministerstva vnitra na praní uniforem). Podrobnosti připravujeme.
05.09.2011
Skandální chování poslanců Evropského parlamentu, někteří neoprávněně inkasují diety. Doporučujeme reportáž německé televize s českými a anglickými titulky.
22.08.2011
Staňte se naším fanouškem na Facebooku, získáte přístup k aktuálnímu tříděnému monitoringu médií.
20.08.2011
Nevládní protikorupční organizace Růžový panter vydala tiskovou zprávu na téma udělování sankcí finančními úřady za pochybení v dotační agendě, resp. porušení rozpočtové kázně a jejich promíjení ministerstvem financí. Podle organizace jsou sankce ze zákona nepřiměřené a neúměrné k pochybením, ministerstvo financí může sankce prominout, ale nemusí měřit všem stejným metrem a především odmítá zveřejnit pravidla, podle kterých postupuje. Mezi subjekty, kterým byla prominuta sankce, se schovají i ty, které porušily rozpočtovou kázeň závažným způsobem. Ministerstvo důvody nesděluje. Takový styl udělování a odpouštění sankcí je nezdravý, neprůhledný a může umožňovat korupci či likvidaci konkurence. Organizace Růžový panter proto navrhuje upravit legislativu tak, aby poskytovatelé dotace měly povinnost definovat méně závažná pochybení v rozhodnutí o poskytnutí dotace; sjednotit výklad účetní terminologie, která se v průběhu kontrol ukázala jako sporná; zveřejnit interní předpis ministerstva financí, který definuje pravidla pro promíjení sankcí a penále a upravit tento předpis tak, aby byl v souladu se zákonem. Mezi subjekty, kterým byly ve 2. čtvrtletí 2009 ministerstvem financí prominuty sankce za porušení rozpočtové kázně v řádech miliónů korun jsou např. TOS Varnsdorf a.s., Aero Vodochody a.s., Město Unhošť, Obec Rudoltice, Nemocnice Znojmo, Fotbalové sdružení Junior Teplice, Charita Česká republika, Město Sušice, Baník Most-národní házená, OK STS Toužim a.s., Fotbalový klub Mutěnice, Dobrovolný svazek obcí mikroregionu "Brodec" a mnoho dalších. Celá zpráva včetně seznamu subjektů, kterým byly prominuty sankce, je k dispozici v odkazu Projekty, ve složce Hospodaření státu.
04.07.2011
Organizace Růžový panter znovu pracuje na projektu Observation point/Pozorovatelna (popis projektu viz aktuality 3. 12. 2007). Organizace projekt upravuje podle aktuálních společenských potřeb a i přes technologickou náročnost se jej pokusí zprovoznit.
23.06.2011
Protikorupční organizace Růžový panter pořádá v pondělí 27.6. 2011 pod záštitou ústavně právního výboru PSP ČR seminář k závažnému tématu odškodňování za nezákonné úřední postupy veřejné moci. Organizace Růžový panter se tématu věnuje z důvodu snahy o omezení korupčního prostoru. Chce upozornit na vážný problém, podpořit oprávněné žadatele o odškodnění konkrétním bezplatným poradenstvím a zároveň vyzdvihnout možné důvody, proč občanům vzniká v tak značné míře nárok na odškodnění za nezákonná rozhodnutí, nesprávné úřední postupy veřejné moci, či průtahy v řízení. Důvody se nabízejí pouze dva. Neprofesionalita a nízké kompetence, tedy selhání lidského faktoru na straně veřejné správy či úmyslné jednání v souvislosti s korupcí, kterou je však velmi těžké prokázat. Organizace Růžový panter spatřuje řešení v preventivním opatření, a sice povinnosti státu vymáhat způsobené škody po úředních osobách, které je způsobily. Stávající legislativa dává státu možnost nikoli povinnost škodu vymáhat. Ze zkušeností je patrné, že se tak děje velmi sporadicky.Významní hosté semináře přiblíží tuto problematiku a nastíní možná řešení z hlediska své profesní praxe.
22.06.2011
Ministerstvo financí dnes prodloužilo lhůtu na zpracování doplňujících informací k deblokaci ruského dluhu (viz odkaz). Avizované tiskové prohlášení bude možné připravit až po zaslání těchto informací.
13.06.2011
Organizace Růžový panter dnes odeslala své zamítavé stanovisko k návrhu ministerstva průmyslu a obchodu ke zpětvzetí žaloby kvůli nezveřejňování informací o prováděných kontrolách České obchodní inspekce. Stanovisko organizace naleznete zde v odkazu, všechny ostatní dokumenty jsou uloženy v odkazu "Projekty" - Veřejně přístupné informace - ČOI.
09.06.2011
Ministerstvo financí opět odmítlo vydat kompletní smlouvy s firmou Falkon Capital o deblokaci ruského dluhu. Ve věci připravujeme tiskové prohlášení. Vzhledem k tomu, že jsme ministerstvo financí požádali o sdělení některých doplňujících informací, předpokládáme vydání zprávy až po zaslání odpovědi ministerstva, které může využít zákonné lhůty až 15 dní. Vydání prohlášení lze proto očekávat přibližně 22. 6., pokud ministerstvo lhůtu na odpověď neprodlouží. Dokumenty ministerstva financí a kompletní proces vymáhání informací můžete sledovat zde v odkazu.
07.06.2011
Organizace Růžový panter zaslala rozklad k ministru financí ve věci vymáhání informací o deblokaci ruského dluhu. Příslušné dokumenty jsou označeny zde v odkazu.
18.05.2011
Ředitelka protikorupční organizace Růžový panter Iveta Jordanová dnes hovořila v Českém rozhlase - Radiožurnál o novele zákona o veřejných zakázkách. Více zde v odkazu.
17.05.2011
Organizace Růžový panter podporuje občany, kterým byla způsobena újma nezákonným rozhodnutím správního orgánu. Zajímáme se také o systém řešení individuální odpovědnosti úředníků.
«  1234567891011121314151617181920, ... 52  »